دستگاه فلزیاب http://4win.mihanblog.com 2018-05-23T02:08:04+01:00 text/html 2018-01-03T18:11:25+01:00 4win.mihanblog.com lrl فروش ویژه ردیاب و نقطه زن پالسی http://4win.mihanblog.com/post/93 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="5"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#FF0000"> توجه ******** توجه</font><br><br><font size="4">&nbsp;به <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">مدت محدود</span> دستگاه های نقطه زن پالسی و ردیاب با <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">قیمت های بسیار پایین</span> به فروش می رسد برای توضیحات بیشتر تماس بگیرید</font></font><div><font size="5"><font size="4"><br></font></font></div><div><font size="5"><font size="4"><br></font><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">09370621945</span> حامد<br><font size="4"><br>در ضمن <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">برد مونتاژ شده</span> دستگاه فلزیاب نیز موجود می باشد</font><br><br></font> </div> text/html 2018-01-01T07:54:16+01:00 4win.mihanblog.com lrl دستگاه فلزیاب فرکانس پایین http://4win.mihanblog.com/post/7 <div style="text-align: center;"><p style="text-align: justify;" align="center"><br></p><p style=""> </p> <div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 51);"><font style="" size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 153);"><font style="" size="2"><font style="" size="3"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">مطالبی جالب و آموزشی در باره</span></font> : دستگاه های فلزیاب و ردیاب های فرکانسی و ریاب های جیوه ای ، نکات مهم هنگام خرید دستگاه فلزیاب ، ترفند ها و حقه های فلزیابی ، آموزش کار با فلزیاب ،نقشه مدارات فلزیاب ، نقاط قوت و نقاط ضعف دستگاه های فلزیاب ، متراژ واقعی دستگاه فلزیاب ،ردیاب های جیوه ای،دستگاه گنج یاب، فلزیاب تصویری،طلایاب تصویری، فلزیاب دست ساز، اجاره فلزیاب&nbsp; و....<br><br></font></span></font></span></div><div style="" align="justify"><font style=""><font color="#000033" size="3">لطفا مطالب زیر را بدقت مطالعه کنید حتی اگر قصد خرید دستگاه ندارید</font><span style="font-size: medium; color: rgb(0, 0, 153);">(سری <span style="color: rgb(255, 0, 0);">جدید</span> دستگاه فلزیاب&nbsp; </span><span style="color: rgb(0, 0, 153);"><font size="4">دی 96</font></span></font><span style="color: rgb(0, 0, 51);"><font style="" size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 153);"><font style="" size="2">)<br><font size="3">با کویل کوچکتر و عمق بالا تر</font><br><br></font></span></font></span></div><div style=""><div style=""><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 51);"><font style="" size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">فروش دستگاه فلزیاب بسیار فرکانس پایین همراه با تست&nbsp; زیر خاک و آموزش کامل و حرفه ای کار با دستگاه فلزیاب</span></span></font></span></div><span style="color: rgb(0, 0, 51);"><font style="" size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 153);"><br style=""></span></font></span><div align="justify"><span style="color: rgb(0, 0, 51);"><font style="" size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">سری جدید دستگاه با قابلیت : دقت و صحت بوق بالا تر و خطای کمتر&nbsp; و نفوذ پذیری بسیار عالی . افزایش 40 درصدی کارایی نسبت به سری های قبل<br></span></font></span><div align="center"><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8270347118/photo_2016_10_10_03_09_39.jpg" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0"><span style="color: rgb(0, 0, 51);"><font style="" size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 153);"></span></font></span><br><span style="color: rgb(0, 0, 51);"><font style="" size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 153);"></span></font></span></div><span style="color: rgb(0, 0, 51);"><font style="" size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 153);"><br></span></font></span></div></div></div><p style=""><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><font style="" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ویژگی های دستگاه فلزیاب:</font></span></p><br style=""><div align="justify"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><font style="" size="4"><font style="" size="3"><b style=""><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font style="" size="4">1-</font> </span></b><span style="color: rgb(0, 0, 204);">فرکانس کاری بسیار&nbsp; پایین ( حدود </span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 204);">40 هرتز )</span></span></font></font></span><ul style=""><li style=""><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><font style="" size="4"><font style="" size="3"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><a href="http://4win.mihanblog.com/post/34" target="_blank" title=" چرا دستگاه فلزیاب فرکانس پایین؟ (کلیک کنید )">چرا دستگاه فلزیاب فرکانس پایین؟&nbsp; (<span style="color: rgb(255, 0, 0);">کلیک کنید </span>)</a><span style="color: rgb(255, 0, 0);"></span></span></font></font></span></li><li style=""><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><font style="" size="4"><font style="" size="3"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><a href="http://4win.mihanblog.com/post/35" target="_blank" title="دستگاه فلزیاب فرکانس پایین بهتر هست یا فرکانس متغییر؟ (کلیک کنید )">دستگاه فلزیاب فرکانس پایین بهتر هست یا فرکانس متغییر؟ (<span style="color: rgb(0, 153, 51);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">کلیک کنید</span> </span>)</a></span></span></font></font></span></li></ul><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><font style="" size="4"><font style="" size="3"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font style="" size="4"><b style=""><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">2-</span></b></font></span> <span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(0, 0, 204);">قابلیت کار در زیر آب و در برف ،در زمین های شوره زار و معدنی و رطوبتی ،در زمین های سنگی و ساروج</span></span></span></span></font></font></span></div><p style="" align="justify"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><font style="" size="4"><font style="" size="3"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><b style=""><font style="" size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">3- </span></font></b></span><span style="color: rgb(0, 0, 204);">عدم حساسیت به سنگ آهنی که آهنربا آن را جذب می کند ( در واقع پرذرات ترین چیزی می تواند باشد که یک دستگاه در حین کار&nbsp; با آن روبه رو شود ) ( عملا هنگام خرید تست می شود)</span></span></span></span></font></font></span></p><p style="" align="justify"><br style=""></p><p style="" align="justify"><br style=""></p><div align="justify"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><font style="" size="4"><font style="" size="3"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><b style=""><font style="" size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">4-</span></font></b></span><span style="color: rgb(51, 51, 51);"> </span><span style="color: rgb(0, 0, 204);">عمق مفید و واقعی دستگاه فلزیاب&nbsp; 2.5 تا 3 متر&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></span></span></font></font></span><ul style=""><li style=""><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font style="" size="4"><font style="" size="3"><a href="http://4win.mihanblog.com/post/36" target="_blank" title="متراژ واقعی دستگاه های فلزیاب و دستگاه های گنج یاب چقدر می باشد ؟ ( کلیک کنید )">متراژ واقعی دستگاه های فلزیاب و دستگاه های گنج یاب چقدر می باشد ؟&nbsp; ( <span style="color: rgb(255, 0, 0);">کلیک کنید</span> )</a></font></font></span></li></ul><li style=""><span style="color: rgb(255, 0, 0);"></span><span style=""><font style="" size="4"><font style="" size="3"><a href="http://2win.mihanblog.com/post/15" target="_blank" title=""></a><a href="http://4win.mihanblog.com/post/37" target="_blank" title="اگر نیاز ما از دستگاه فلزیاب بیش از 3 متر باشد چه باید کرد؟ ( کلیک کنید )">اگر نیاز ما از دستگاه فلزیاب بیش از 3 متر باشد چه باید کرد؟ ( <span style="color: rgb(255, 0, 0);">کلیک کنید </span>)</a></font></font></span><br></li><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><font style="" size="4"><font style="" size="3"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"></span></span></span></span></span></span></font></font></span><br style=""><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><font style="" size="4"><font style="" size="3"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font style="" size="4"><b style=""><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">5-</span></b></font></span><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(0, 0, 204);">قابلیت نفوذپذیری در سنگ و ساروج بدون حتی یک سانت افت متراژ نسبت به هوا ( به دلیل فرکانس پایین)</span></span></span></span></span></span></span></span></font></font></span><br style=""><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><font style="" size="4"><font style="" size="3"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"></span></span></span></span></span></span></span></font></font></span><br style=""><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><font style="" size="4"><font style="" size="3"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><b style=""><font style="" size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">6-</span></font></b><span style="color: rgb(0, 0, 204);">کم مصرف بودن دستگاه فلزیاب با حداقل 14 ساعت کار مداوم</span></span></span></span></span></span></span></span></font></font></span><br style=""><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><font style="" size="4"><font style="" size="3"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"></span></span></span></span></span></span></span></font></font></span><br style=""><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><font style="" size="4"><font style="" size="3"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font style="" size="4"><b style="">7-</b></font><span style="color: rgb(0, 0, 204);"> </span></span><span style="color: rgb(0, 0, 204);">کارایی بسیار ساده و راحت ( تقریبا تمامی تنظیمات به صورت اتوماتیک می باشد )</span></span></span></span></span></span></span></span></font></font></span><ul style=""><li style=""><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font style="" size="4"><font style="" size="3"><a href="http://4win.mihanblog.com/post/38" target="_blank" title="دستگاه فلزیاب تصویری بهتر هست یا صوتی ؟ ( کلیک کنید )">دستگاه فلزیاب&nbsp; تصویری بهتر هست یا صوتی ؟ ( <span style="color: rgb(255, 0, 0);">کلیک کنید </span>)</a></font></font></span></li><li style=""><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font style="" size="4"><font style="" size="3"><a href="http://4win.mihanblog.com/post/13" target="_blank" title="آیا دستگاه نقطه زن صوتی را می شود تصویری کرد؟ ( کلیک کنید)">آیا دستگاه نقطه زن&nbsp; صوتی را می شود تصویری کرد؟ ( <span style="color: rgb(255, 0, 0);">کلیک کنید</span>)</a></font></font></span></li><li style=""><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font style="" size="4"><font style="" size="3"><a href="http://4win.mihanblog.com/post/14" target="_blank" title="کدام نحوه نمایش برای فلزیاب بهتر هست به صورت صدا ، روی ال سی دی یا تصویری روی لپ تاب و...؟ (کلیک کنید )">کدام نحوه نمایش برای فلزیاب بهتر هست به صورت صدا ، روی ال سی دی&nbsp; یا تصویری روی لپ تاب و...؟ (<span style="color: rgb(255, 0, 0);">کلیک کنید </span>)</a></font></font></span></li></ul><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><font style="" size="4"><font style="" size="3"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"></span></span></span></span></span></span></span></span></font></font></span><br style=""><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><font style="" size="4"><font style="" size="3"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font style="" size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><b style="">8-</b> </span></font></span><span style="color: rgb(0, 0, 204);">قیمت بسیار مناسب نسبت به کارایی و مقایسه با دستگاه های خارجی و شرکتی</span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></font></span><ul style=""><li style=""><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font style="" size="4"><font style="" size="3"><a href="http://4win.mihanblog.com/post/15" target="_blank" title="دستگاه های فلزیاب شرکتی بهتر هستند یا دستگاه های فلزیاب دست ساز؟ ( کلیک کنید )">دستگاه های فلزیاب شرکتی بهتر هستند یا دستگاه های فلزیاب دست ساز؟ ( <span style="color: rgb(255, 0, 0);">کلیک کنید </span>)</a></font></font></span></li></ul><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><font style="" size="4"><font style="" size="3"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></font></span><br style=""><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><font style="" size="4"><font style="" size="3"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><b style=""><font style="" size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">9-</span></font></b></span><span style="color: rgb(0, 0, 204);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"> </span>قابلیت تفکیک طلا&nbsp; از&nbsp; بقیه فلزات ( برطرف شدن خطای تفکیک آهن پوسیده در دستگاه ها)</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></font></span><ul style=""><li style=""><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font style="" size="4"><font style="" size="3"><a href="http://4win.mihanblog.com/post/16" target="_blank" title="تفکیک دستگاه های نقطه زن به چه صورت هست ؟ ( کلیک کنید )">تفکیک دستگاه های نقطه زن به چه صورت هست ؟ ( <span style="color: rgb(255, 0, 0);">کلیک کنید </span>)</a></font></font></span></li></ul><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><font style="" size="4"><font style="" size="3"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></font></span><br style=""><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><font style="" size="4"><font style="" size="3"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font style="" size="4"><b style=""><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">10-</span></b></font></span><span style="color: rgb(0, 0, 51);"><span style="color: rgb(0, 0, 204);">آموزش کامل و حرفه ای&nbsp; کار با دستگاه فلزیاب ( کاملا متفاوت با روش هایی جالب )</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></font></span><br style=""><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><font style="" size="4"><font style="" size="3"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 51);"></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></font></span><br style=""><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><font style="" size="4"><font style="" size="3"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 51);"><b style=""><font style="" size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">11- </span></font></b><span style="color: rgb(0, 0, 204);">آموزش کامل و حرفه ای کار با ردیاب مکانیکی ( کاملا متفاوت <font style="" size="4"><b style="">)</b></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></font></span><br style=""><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><font style="" size="4"><font style="" size="3"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 51);"><span style="color: rgb(0, 0, 204);"></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></font></span><br style=""><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><font style="" size="4"><font style="" size="3"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 51);"><span style="color: rgb(0, 0, 204);"></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></font></span><ul style=""><li style=""><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font style="" size="4"><font style="" size="3"><font style="" size="4"><font style="" size="3"><a href="http://4win.mihanblog.com/post/17" target="_blank" title="ردیاب های مکانیکی چگونه کار می کنند؟ آیا قابل اعتمادند؟ ( کلیک کنید)">ردیاب های مکانیکی چگونه کار می کنند؟ آیا قابل اعتمادند؟ (<span style="color: rgb(255, 0, 0);"> کلیک کنید</span>)</a></font></font></font></font></span></li><li style=""><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font style="" size="4"><font style="" size="3"><font style="" size="4"><font style="" size="3"><a href="http://4win.mihanblog.com/post/18" target="_blank" title="از کجا بفهمیم که چه کسی دروغ می گوید؟ ( کلیک کنید )">از کجا بفهمیم که چه کسی دروغ می گوید؟ (<span style="color: rgb(255, 0, 0);"> کلیک کنید</span> )</a></font></font></font></font></span></li><li style=""><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font style="" size="4"><font style="" size="3"><font style="" size="4"><font style="" size="3"><a href="http://4win.mihanblog.com/post/19" target="_blank" title="مراقب روش های گول زننده و اشتباه تست فلزیاب باشید ؟ ( کلیک کنید )">مراقب روش های گول زننده و اشتباه تست فلزیاب&nbsp; باشید ؟ ( <span style="color: rgb(255, 0, 0);">کلیک کنید </span>)</a></font></font></font></font></span></li><li style=""><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font style="" size="4"><font style="" size="3"><font style="" size="4"><font style="" size="3"><a href="http://4win.mihanblog.com/post/20" target="_blank" title="پول دادن در ازای دستگاه زدن آیا صحیح هست ؟ ( کلیک کنید )">پول دادن در ازای دستگاه زدن آیا صحیح هست ؟ (<span style="color: rgb(255, 0, 0);"> کلیک کنید</span> )</a></font></font></font></font></span></li><li style=""><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font style="" size="4"><font style="" size="3"><font style="" size="4"><font style="" size="3"><a href="http://4win.mihanblog.com/post/13" target="_blank" title="تبدیل فلزیاب ساده صوتی به تصویری آیا شدنی هست ؟ چگونه خواهد شد ؟ (کلیک کنید )">تبدیل فلزیاب ساده صوتی به تصویری آیا شدنی هست ؟ چگونه خواهد شد ؟ (<span style="color: rgb(255, 0, 0);">کلیک کنید </span>)</a></font></font></font></font></span></li><li style=""><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font style="" size="4"><font style="" size="3"><font style="" size="4"><font style="" size="3">تفاوت عمق فلز قدیم و جدید در خاک برای دستگاه فلزیاب ( <span style="color: rgb(255, 0, 0);">کلیک کنید</span> )</font></font></font></font></span></li><li style=""><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font style="" size="4"><font style="" size="3"><font style="" size="4"><font style="" size="3"><a href="http://4win.mihanblog.com/post/22" target="_blank" title="مراقب کلاه برداری فلزیاب ماهواره ای باشید( کلیک کنید )">مراقب کلاه برداری فلزیاب ماهواره ای باشید( <span style="color: rgb(255, 0, 0);">کلیک کنید </span>)</a></font></font></font></font></span></li><li style=""><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><a style="" title="آیا دستگاه های فلزیاب پالسی می توانند متراژهدف را مشخص کنند؟" target="_blank" href="http://fl20.blogsky.com/1394/12/06/post-20/"><span style=""></span></a><font style="" size="4"><font style="" size="3"><font style="" size="4"><font style="" size="3"><a href="http://4win.mihanblog.com/post/49" target="_blank" title="آیا دستگاه های فلزیاب پالسی می توانند متراژهدف را مشخص کنند؟ (کلیک کنید )">آیا دستگاه های فلزیاب پالسی می توانند متراژهدف را مشخص کنند؟ (<span style="color: rgb(255, 0, 0);">کلیک کنید</span> )</a></font></font></font></font></span></li></ul></div><br style=""><p style="text-align: center;" align="right"><img src="http://s3.picofile.com/file/7881620214/groups.gif" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0"></p><br style=""><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><b style=""><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font style="" size="4"><font style="" size="3"><font style="" size="4"><font style="" size="3">تماس با ما : 09370621945&nbsp; حامد</font></font></font></font></span></span></b><p style=""><a style="" title="فلزیاب" href="http://fl20.blogsky.com"><img style="" class="transparent" alt="دستگاه فلزیاب" src="http://s6.picofile.com/file/8201422726/588.gif" border="0" hspace="0" height="130" width="456" vspace="0"></a></p><p style="text-align: justify;" align="center"><font style="background-color: rgb(255, 255, 0);" size="4">کانال تلگرام ما . به ما بپیوندید</font></p><p style="text-align: justify;" align="center"><font size="4"><b><font style=""><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">کلیک کنید</span><br></font></b></font></p><p style="text-align: justify;" align="center"><font size="3"><b><a href="https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ" target="_blank" title="">https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ</a></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font style="" size="2">دستگاه گنج یاب&nbsp; فلزیاب تصویری&nbsp; طلایاب تصویری&nbsp; ردیاب جیوه ای&nbsp; آموزش فلزیاب ساخت فلزیاب</font></p></div></div><p style="text-align: center;" align="right"><br></p></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s4.picofile.com/file/7793494080/Untitled12.png" height="230" width="341"><br><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8275189734/video_2016_11_18_09_07_53.mov.html" target="_blank" title="">فیلم تست 1</a><br><br>فیلم تست یک قوطی رانی در زیر خاک در عمق 120 سانت با کویل 50 <br><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8275191168/video_2016_11_18_09_10_11.mov.html" target="_blank" title="">فیلم تست 2</a><br><br>فیلم تست سینی 20 در 30 در عمق 180 سانت با کویل 50<br><br>عمق مفید با کویل 50 ----- 2 تا 2.5 متر<br><br>عمق مفید با لوپ بزرگ ---- حداقل 2.5 تا 3 متر<br><br><br></div> <p style="text-align: justify; line-height: 200%;" class=" "><span style="" dir="ltr"></span> </p> text/html 2016-11-18T18:12:44+01:00 4win.mihanblog.com lrl دانلود رایگان کتاب گنج یابی چشم طلایی http://4win.mihanblog.com/post/92 <font size="3"><br></font><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8275197292/index.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><br></div><font size="3"><br>دانلود کتاب گنج یابی چشم طلایی<br><br></font><div align="center"><font size="3"><a href="http://s8.picofile.com/file/8275200868/%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_1.pdf.html" target="_blank" title="">دانلود قسمت 1</a></font><br><font size="3"><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8275202700/%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_2.pdf.html" target="_blank" title="">دانلود قسمت2</a></font><br><font size="3"><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8275204618/%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_3.pdf.html" target="_blank" title=""><font size="3">دانلود قسمت3</font></a><a href="http://s9.picofile.com/file/8275204618/%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_3.pdf.html" target="_blank" title=""><br></a></font><font size="3"><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8275207050/%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_4.pdf.html" target="_blank" title="">دانلود قسمت 4</a><br><br><br></font><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">فروش دستگاه فلزیاب بسیار فرکانس پایین + ردیاب جیوه ای همراه با تست زیر خاک و آموزش کامل و حرفه ای</font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><font size="3">09370621945</font></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://4win.mihanblog.com" target="" title="http://4win.mihanblog.com">http://4win.mihanblog.com</a></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><font size="4">puls1@</font></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">کانال تلگرام ما&nbsp; </font><font size="2"><b><a href="https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ" target="_blank" title="">https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ</a></b></font></font><br></div> text/html 2016-11-18T18:08:08+01:00 4win.mihanblog.com lrl تدفین عصر مفرغ http://4win.mihanblog.com/post/91 <br><br><div align="center"><font size="4">تدفین عصر مفرغ<br><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8275196442/%D8%AA%D8%AF%D9%81%DB%8C%D9%86_%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%BA.pdf.html" target="_blank" title="">دانلود</a><br><br></font><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">فروش دستگاه فلزیاب بسیار فرکانس پایین + ردیاب جیوه ای همراه با تست زیر خاک و آموزش کامل و حرفه ای</font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><font size="3">09370621945</font></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://4win.mihanblog.com" target="" title="http://4win.mihanblog.com">http://4win.mihanblog.com</a></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><font size="4">puls1@</font></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">کانال تلگرام ما&nbsp; </font><font size="2"><b><a href="https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ" target="_blank" title="">https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ</a></b></font></font><br></div> text/html 2016-11-18T18:05:48+01:00 4win.mihanblog.com lrl تدفین سنگی http://4win.mihanblog.com/post/90 <br><div align="center"><font size="4">&nbsp;مقاله تدفین سنگی<br><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8275195934/%D8%AA%D8%AF%D9%81%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C.pdf.html" target="_blank" title="">دانلود</a><br><br></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">فروش دستگاه فلزیاب بسیار فرکانس پایین + ردیاب جیوه ای همراه با تست زیر خاک و آموزش کامل و حرفه ای</font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><font size="3">09370621945</font></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://4win.mihanblog.com" target="" title="http://4win.mihanblog.com">http://4win.mihanblog.com</a></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><font size="4">puls1@</font></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">کانال تلگرام ما&nbsp; </font><font size="2"><b><a href="https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ" target="_blank" title="">https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ</a></b></font></font></div> text/html 2016-11-18T18:01:22+01:00 4win.mihanblog.com lrl تدفین ساسانی در قلعه کنگلو http://4win.mihanblog.com/post/89 <br><div align="center"><font size="3">تدفین ساسانی در قلعه کنگلو<br><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8275195326/%D8%AA%D8%AF%D9%81%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D9%84%D9%88.pdf.html" target="_blank" title="">دانلود</a><br><br><br></font><br><font size="3"><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">فروش دستگاه فلزیاب بسیار فرکانس پایین + ردیاب جیوه ای همراه با تست زیر خاک و آموزش کامل و حرفه ای</font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><font size="3">09370621945</font></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://4win.mihanblog.com" target="" title="http://4win.mihanblog.com">http://4win.mihanblog.com</a></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><font size="4">puls1@</font></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">کانال تلگرام ما&nbsp; </font><font size="2"><b><a href="https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ" target="_blank" title="">https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ</a></b></font></font><br></font></div> text/html 2016-11-18T17:58:43+01:00 4win.mihanblog.com lrl تدفین دوره اشکانی http://4win.mihanblog.com/post/88 <br><div align="center"><font size="4">تدفین دوره اشکانی<br><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8275194884/%D8%AA%D8%AF%D9%81%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C.pdf.html" target="_blank" title="">دانلود</a><br><br></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">فروش دستگاه فلزیاب بسیار فرکانس پایین + ردیاب جیوه ای همراه با تست زیر خاک و آموزش کامل و حرفه ای</font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><font size="3">09370621945</font></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://4win.mihanblog.com" target="" title="http://4win.mihanblog.com">http://4win.mihanblog.com</a></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><font size="4">puls1@</font></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">کانال تلگرام ما&nbsp; </font><font size="2"><b><a href="https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ" target="_blank" title="">https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ</a></b></font></font></div> text/html 2016-11-18T17:56:08+01:00 4win.mihanblog.com lrl تدفین در دین مزدایی http://4win.mihanblog.com/post/87 <br><br><div align="center"><font size="3">تدفین در دین مزدایی<br><br><font size="4"><a href="http://s8.picofile.com/file/8275194400/%D8%AA%D8%AF%D9%81%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C_1395_1_29_11_26.pdf.html" target="_blank" title="">دانلود</a><br><br></font></font><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">فروش دستگاه فلزیاب بسیار فرکانس پایین + ردیاب جیوه ای همراه با تست زیر خاک و آموزش کامل و حرفه ای</font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><font size="3">09370621945</font></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://4win.mihanblog.com" target="" title="http://4win.mihanblog.com">http://4win.mihanblog.com</a></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><font size="4">puls1@</font></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">کانال تلگرام ما&nbsp; </font><font size="2"><b><a href="https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ" target="_blank" title="">https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ</a></b></font></font><br></div> text/html 2016-11-18T17:52:35+01:00 4win.mihanblog.com lrl آیین تدفین در شاهنامه http://4win.mihanblog.com/post/86 <div align="center"><br><font size="4">آیین تدفین در شاهنامه<br><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8275193918/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%AF%D9%81%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.pdf.html" target="_blank" title="">دانلود</a><br><br></font><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">فروش دستگاه فلزیاب بسیار فرکانس پایین + ردیاب جیوه ای همراه با تست زیر خاک و آموزش کامل و حرفه ای</font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><font size="3">09370621945</font></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://4win.mihanblog.com" target="" title="http://4win.mihanblog.com">http://4win.mihanblog.com</a></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><font size="4">puls1@</font></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">کانال تلگرام ما&nbsp; </font><font size="2"><b><a href="https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ" target="_blank" title="">https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ</a></b></font></font><br></div> text/html 2016-11-18T17:47:27+01:00 4win.mihanblog.com lrl 800رابطه میان آیین تدفین و سفال http://4win.mihanblog.com/post/85 <br><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8275193192/images.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"></div><font size="3"><br>800رابطه میان آیین تدفین و سفال<br><br></font><div align="center"><font size="5"><a href="http://s8.picofile.com/file/8275193242/800%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%AF%D9%81%DB%8C%D9%86_%D9%88_%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84.pdf.html" target="_blank" title="">دانلود</a><br><br></font><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">فروش دستگاه فلزیاب بسیار فرکانس پایین + ردیاب جیوه ای همراه با تست زیر خاک و آموزش کامل و حرفه ای</font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><font size="3">09370621945</font></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://4win.mihanblog.com" target="" title="http://4win.mihanblog.com">http://4win.mihanblog.com</a></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><font size="4">puls1@</font></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">کانال تلگرام ما&nbsp; </font><font size="2"><b><a href="https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ" target="_blank" title="">https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ</a></b></font></font><br></div> text/html 2016-11-17T10:55:37+01:00 4win.mihanblog.com hamed . تپه گوبکلی ترکیه http://4win.mihanblog.com/post/84 <br><div align="center"><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8275027650/photo_2016_11_17_02_55_19.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="471" height="352" hspace="0"><br></div><br></div><font size="3">تپه گوبکلی ترکیه یكى از قدیمی ترین اماكن باستانی جهان است كه قدمتش به 10000 سال ق.م میرسد. این محوطه داراى نقوشی از حیوانات و ستون های سنگی 20 تنى است كه رازهاى نهفته را در خود جاى داده<br><br></font><br><div align="center"><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">فروش دستگاه فلزیاب بسیار فرکانس پایین + ردیاب جیوه ای همراه با تست زیر خاک و آموزش کامل و حرفه ای</font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><font size="3">09370621945</font></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://4win.mihanblog.com" target="" title="http://4win.mihanblog.com">http://4win.mihanblog.com</a></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><font size="4">puls1@</font></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">کانال تلگرام ما&nbsp; </font><font size="2"><b><a href="https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ" target="_blank" title="">https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ</a></b></font></font><br></div> text/html 2016-11-17T10:50:50+01:00 4win.mihanblog.com hamed . کتاب تاریخ سیستان http://4win.mihanblog.com/post/83 <div align="center"><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8275027142/cca2d011cd83c48cea6bd283b7cd3c36.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" border="0" align="bottom"></div><br><font size="3">کتاب تاریخ سیستان<br><br>تعداد صفحه : 470<br><font size="5"><br></font></font><div align="center"><font size="5"><a href="http://s8.picofile.com/file/8275027134/725_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86.pdf.html" target="_blank" title="">دانلود کتاب</a><br><br><br></font><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">فروش دستگاه فلزیاب بسیار فرکانس پایین + ردیاب جیوه ای همراه با تست زیر خاک و آموزش کامل و حرفه ای</font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><font size="3">09370621945</font></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://4win.mihanblog.com" target="" title="http://4win.mihanblog.com">http://4win.mihanblog.com</a></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><font size="4">puls1@</font></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">کانال تلگرام ما&nbsp; </font><font size="2"><b><a href="https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ" target="_blank" title="">https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ</a></b></font></font> </div><font size="3"><br></font> text/html 2016-11-17T10:43:18+01:00 4win.mihanblog.com hamed . كاخ اردشیر بابكان http://4win.mihanblog.com/post/82 <div align="center"><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8275025868/photo_2016_11_17_02_43_45.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="425" height="293" hspace="0"></div><font size="3"><br>كاخ اردشیر بابكان در فیروز آباد، قرن سوم میلادى<br><br></font><br><div align="center"><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">فروش دستگاه فلزیاب بسیار فرکانس پایین + ردیاب جیوه ای همراه با تست زیر خاک و آموزش کامل و حرفه ای</font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><font size="3">09370621945</font></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://4win.mihanblog.com" target="" title="http://4win.mihanblog.com">http://4win.mihanblog.com</a></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><font size="4">puls1@</font></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">کانال تلگرام ما&nbsp; </font><font size="2"><b><a href="https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ" target="_blank" title="">https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ</a></b></font></font><br></div> text/html 2016-11-06T18:33:45+01:00 4win.mihanblog.com lrl فرهنگ تدفین در لرستان http://4win.mihanblog.com/post/81 <font size="3"><br>&nbsp;مقاله فرهنگ تدفین در لرستان</font><br><br><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8273696918/9.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" vspace="0" border="0"><br><br><br><font size="3"><a href="http://s9.picofile.com/file/8273697000/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%AA%D8%AF%D9%81%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86.PDF.html" target="_blank" title="">دانلود مقاله فرهنگ تدفین در لرستان</a><br><br></font><div align="center"><font size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="2">&nbsp;فروش دستگاه فلزیاب بسیار فرکانس پایین + ردیاب جیوه ای همراه با تست زیر خاک و آموزش کامل و حرفه ای</font></font><br><font size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><font size="3">09370621945</font></font></font><br><font size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><a href="http://4win.mihanblog.com" target="" title="http://4win.mihanblog.com">http://4win.mihanblog.com</a></font></font><br><font size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><font size="4">puls1@</font></font></font><br><font size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="2">کانال تلگرام ما&nbsp; </font><font size="2"><b><a href="https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ" target="_blank" title="">https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ</a></b></font></font></div> <br></div> text/html 2016-11-06T18:21:10+01:00 4win.mihanblog.com lrl کتاب نشانه های دفینه و گنج چیست http://4win.mihanblog.com/post/80 <br>&nbsp;<font size="3">کتاب نشانه های دفینه و گنج چیست<br><br></font><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8273695984/8.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" vspace="0" border="0"><br><br><br><font size="3"><a href="http://s8.picofile.com/file/8273695826/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D9%81%DB%8C%D9%86%D9%87_%D9%88_%DA%AF%D9%86%D8%AC_%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA.pdf.html" target="_blank" title="">&nbsp; دانلودکتاب نشانه های دفینه و گنج چیست</a><br><br></font><div align="center"><font size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="2">&nbsp;فروش دستگاه فلزیاب بسیار فرکانس پایین + ردیاب جیوه ای همراه با تست زیر خاک و آموزش کامل و حرفه ای</font></font><br><font size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><font size="3">09370621945</font></font></font><br><font size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><a href="http://4win.mihanblog.com" target="" title="http://4win.mihanblog.com">http://4win.mihanblog.com</a></font></font><br><font size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><font size="4">puls1@</font></font></font><br><font size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="2">کانال تلگرام ما&nbsp; </font><font size="2"><b><a href="https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ" target="_blank" title="">https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ</a></b></font></font></div> <br> <br> <br></div>