تبلیغات
دستگاه فلزیاب - ریتون_چیست

ریتون_چیستریتون_چیست


 ﺭﯾﺘﻮﻥ ﻧﺎﻡ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻇﺮﻭﻑ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺎﻧﻮﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻋﻬﺪ ﮐﻬﻦﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﮑﻮﮎ میگفتند.اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﺍﺯ ۴۰۰۰ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﯿﻼﺩ ﻣﺴﯿﺢ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍﯾﺞ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺗﮑﻮﮎﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﺎﺩﻫﺎ، ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎﻥ، ﺍﺷﮑﺎﻧﯿﺎﻥ ﻭ ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎﻥ ﺑﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺭﯾﺘﻮﻥ ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺷﯿﺮ ﯾﺎ ﻋﻘﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺟﺎﻡ ﺳﺒﺐ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻗﺪﺭﺕ ﺁﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

 فروش دستگاه فلزیاب بسیار فرکانس پایین + ردیاب جیوه ای همراه با تست زیر خاک و آموزش کامل و حرفه ای
09370621945
http://4win.mihanblog.com

puls1@
کانال تلگرام ما 
https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ

آخرین عناوین